اخذ گواهی شرکت دانش بنیان توسط شرکت سلامت سینا

news-danesh-bonyan_1شرکت سلامت سینا به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست. بر مبنای مصوبه “کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا”، این شرکت در فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون به عنوان شرکت نوپای دانش بنیان قرار گرفت. این مجوز در تاریخ 30 مرداد توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت ابلاغ شد. شرکت دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم¬افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری¬سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری¬های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم¬افزارهای مربوط تشکیل می¬شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین¬نامه، به تایید کارگروه می¬رسد.

به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی آن‌ها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم) شرکت‌های دانش‌بنیان با شرایط زیر ایجاد می‌شوند: شرکت دانش‌بنیان به شرکتی گفته می‌شود که از ۱ تا ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد شرکت دانش‌بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است. شرکت‌ها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.


news-danesh-bonyan_2