برگزای دوره آموزشی ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی برای مادران باردار در مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

در روز سه شنبه 12 دی 1396 دوره آموزشی ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی برای مادران باردار در مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران برگزار شد.

مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران به مدیریت سرکار خانم دکتر روستا (www.iranbirth.com) در گذشته با توجه به اهمیت عوارض امواج الکترومغناطیس در ایام بارداری، اقدام به سنجش میزان امواج الکترومغناطیس و کاهش این امواج تا حد مجاز نموده است.

همچنین در این مرکز با همکاری شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا در هنگام آموزش خانم های باردار نکات ایمنی استفاده از دستگاه های مولد امواج الکترومغناطیسی و راهکارهای عملی کاهش عوارض آن نیز آموزش داده می شود.

در این راستا روز سه شنبه 12 دی ماه 1396 با حضور مدیر آموزش شرکت سلامت سینا در مرکز سلامت مادران کلاس آموزشی ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیس برگزار شد که با استقبال شرکت کنندگان همراه بود.