دریافت تقدیر نامه از اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان کار آفرین نمونه توسط مدیر عامل شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و همچنین معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دکتر علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر و تشکر بعمل آوردند. این مجموعه در نوآوری محصولات با تکنولوژی بالا همچنین اشتغال زایی و تولید محصول مشترک توانست امتیاز بالا در این انتخاب را کسب نماید.