مصاحبه شبکه خبر با شرکت توسعه سلامت سینا

محققان ایرانی با کمک فناوری نانو؛ موفق به ساخت محصولات پوششی مقاوم در برابر امواج الکترومغناطیس شدند. با این موفقیت ؛ ایران در جمع ده کشور دارنده این فناوری پیشرفته قرار گرفت: