پذیرش و ارائه مقاله ای در راستای “ارتباط تلفن بی سیم با بی خوابی، سر درد و سوزش چشم افراد” توسط دکتر علی زینلی مدیرعامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا در کنفرانس بین المللی بیوالکترومغناطیس BioEM2017 در هانجو چین

کنفرانس بین المللی بیوالکترومغناطیس BioEM2017 در هانجو چین، همگام با شکل گیری نشست سالانه انجمن بیوالکترومغناطیس اروپا در نوامبر 2017 برگزار گردید. در این کنفرانس دکتر علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا سخنرانی خود را در راستای ارتباط بین اختلالات خواب، سردرد و سوزش چشم و تلفن های بی سیم ارائه دادند که بسیار مورد توجه حضار واقع گردید.

منبع : www.ebea.org