توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
ارائه دستاوردهای نانو سینا در کنگره مدون بازآموزی متخصصان زنان، زایمان و نازایی جنوب کشور

کنگره مدون بازآموزی متخصصان زنان، زایمان و نازایی جنوب کشور از تاریخ نهم تا سیزدهم بهمن ماه در سالن سینا و صدرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد. در این کنگره جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، پزشکان متخصص و فوق تخصص از گرو ه های زنان و زایمان، نازایی، رادیولوژی، پاتولوژی، آزمایشگاه و ژنتیک از استانهای جنوبی کشور حضور داشتند و آخرین یافته های علمی در طول پنچ روز در قالب سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی به حضار ارائه شد. از جمله نکات قابل توجه این کنگره، برگزاری یک نمایشگاه از تازه های علمی و در مدت برگزاری کنگره بود. شرکت نانو سینا نیز با ارائه محصولات متنوع ضد امواج الکترومغناطیس در این نمایشگاه حضوری موثر داشت و با ارائه توضیحات علمی در خصوص امواج الکترومغناطیس و نیز انجام آزمایش های عملی بر روی محصولات ضد امواج، باعث آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان با آثار امواج الکترومغناطیسی بر افراد و مخصوصا بانوان باردار و و همچنین روشهای مقابل با این امواج شد. همچنین در خصوص انجام پژوهشهای علمی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با تعدادی از کلنیک های درمان نازایی استان فارس نیز مذاکرات گوناگونی انجام شد که ضمن حصول توافق های کلی، مقرر شد اقدامات اجرایی در آن خصوص به ا نجام رسد. شایان ذکر است که غرفه شرکت نانو سینا با همت آقای مهندس آذر پیرا نماینده محترم استان شرکت سینا در استان فارس ، همکاری و حضور صمیمانه آقای دکتر عبدالهی و آقای مهندس طوبایی برپاگردید که از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می گردد.