توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
انجمن بیو تکنولوژی ایران

انجمن بیو تکنولوژی ایران با بهره گیری از توان فکری و عملی متخصصین بیوتکنولوژی کشور در سال ۱۳۷۶ به ثبت رسید. از جمله برنامه های این انجمن می توان به فرهنگ سازی جهت بهره مندی از فناوری های زیستی در راستای ارتقا کیفیت زندگی مردم و ایجاد هم افزایی از طریق برقراری ارتباط بین متخصصین، مجامع و دستگاه های مرتبط در داخل و خارج از کشور نام برد. از این رو شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا برای ارتباط هرچه بیشتر با دانش جدید در حوزه بیوتکنولوژی و دانشمندان این علم، عضویت در این انجمن را اخذ نموده است.