توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران به همت جمعی از محققین و متخصصین حفاظت در برابر اشعه، با هدف گسترش و ارتقاء دانش و فنون حفاظت در برابر اشعه و پرورش نیروهای متخصص در جهت حفاظت مردم و محیط زیست در مقابل اثرات زیانبار پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نمود. از آن جایی که مهم ترین هدف شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا، ایجاد محیطی ایمن از امواج می باشد، به منظور حفاظت مردم از این امواج، عضویت در این انجمن را اخذ نموده است.