توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه کانادا

انجمن حفاظت در برابر اشعه کانادا شامل دانشمندان، متخصصان، صاحب نظران و بیش از ۲۰۰۰۰ عضو از ۶۰ کشور در زمینه ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیس می باشد که با هدف افزایش آگاهی مردم و ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی، تاسیس گردید. از دیگر اهداف این سازمان می توان به تبادل اطلاعات در رابطه با حفاظت در برابر اشعه، انتشار مقالات علمی و تخصصی در این حوزه را اشاره نمود. شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با عضویت و تبادل اطلاعات با این انجمن، توانسته ارتباط مؤثری در زمینه دانش حفاظت در برابر اشعه کسب نموده و اطلاعات خود را با استانداردهای جهانی، بروز کند.