درخواست اندازه گیری امواج الکترومغناطیس

چنانچه تمایل دارید تا کارشناسان ما، محل مورد نظر شما را از لحاظ «میزان آلودگی امواج الکترومغناطیس در محیط» اندازه گیری نمایند، می توانید درخواست اندازه گیری امواج را از طریق فرم زیر ارسال نمایید:

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
هزینه اندازه گیری و پایش میزان آلودگی الکترومغناطیسی 1,500,000 ریال می‌باشد.
  • نماینده شیراز: آقای مهندس آذر پیرا – 09352210221

  • نماینده مشهد: آقای مهندس بینا – 09122205307

  • نماینده اصفهان: آقای مهندس نزاکت – 09131698500