خانم ندا حیدری

خانم ندا حیدری

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری در دانشگاه کاشان در رشته مهندسی فناوری نانو گرایش نانوالکترونیک از سال 1393 معدل: 19.5
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه زنجان در رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی در سال 1390 عنوان پایان نامه: کنترل خواص اپتیکی چاههای کوانتومی با استفاده از میدان های لیزری معدل: 18.09
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی از دانشگاه سمنان در رشته فیزیک گرایش حالت جامد در سال 1388 معدل: 15.29

سوابق پژوهشی

 1. مقاله برگزیده برای ارائه شفاهی در هفتمین کنفرانس بین المللی متامتریال، کریستال های فوتونی و پلاسمونیک اسپانیا، 2016 Title: A novel metal-insulator-metal multimode interference duplexer and splitter
 2. مقاله ارائه شده به صورت شفاهی در ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها کیش، 2016 Title: InP based Insulator-Metal-Insulator hybrid plasmonic directional coupler
 3. مقاله ارائه شده به صورت پوستر در ششمین کنفرانس بین المللی نانوساختارها کیش، 2016 Title: Design and simulation of photonic crystal based ring modulator
 4. مقاله تحت بازبینی در نشریه Photonics and Nanostructures سال 2016 Title: Novel hybrid plasmonic-based directional coupler on InP substrate
 5. مقاله چاپ شده در نشریه Physica E سال 2012 Title: Phase and amplitude control of optical bistability in the closed loop three-coupled quantum Wells
 6. مقاله ارائه شده به صورت پوستر در کنفرانس الکترومغناطیس کوالالامپور، 2012 Title: Phase and amplitude control of optical bistability in the closed loop three-coupled quantum Wells
 7. مقاله برگزیده برای ارائه به صورت پوستر در کنفرانس لیزر ارمنستان، 2011 Title: Effect of coupling field on the optical bistability in a double-asymmetric quantum well system.
 8. مقاله ارائه شده به صورت شفاهی در کنفرانس فیزیک ایران ارومیه،1390 Title: Controlling the optical bistability in asymmetric cascade three-coupled quantum-wells
 9. سردبیر نشریه فیزیکی فونون دانشگاه سمنان، 1386

سوابق کاری

 • سابقه تدریس فیزیک در دانشگاه زنجان
 • سابقه تدریس فیزیک در دبیرستان رسول اکرم
 • مدیریت بخش کنترل کیفیت کارخانه تفلون موژان