خانم نعیمه مظفری

خانم نعیمه مظفری

کارشناسی ارشد مهندسی مواد – نانو مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد

سوابق آموزشی

  کارشناسی ارشد
 • دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی و علم مواد فارغ التحصیل مهندسی مواد- نانو مواد 1390-1392 عنوان پایان نامه: تهیه و بررسی دی اکسید تیتانیم نانوساختار مزومتخلخل با استفاده از قالب کوپلیمر به روش سل- ژل
 • کارشناسی
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشکده فنی مهندسی فارغ التحصیل مهندسی مواد- سرامیک 1385-1389 عنوان پایان¬نامه: ساخت و بهبود خواص نمونه کاشی مونوپروزا

فعالیت های علمی

  کارشناسی
 • برگزاری کلاسهای حل تمرین برای دانشجویان کارشناسی در دروس: 1- شیمی فیزیک به مدت یک ترم. 2- پدیده های انتقال به مدت یک ترم.
 • شرکت در کارگاه آموزشی روش های ساخت و کاربرد الیاف نوری و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • شرکت در کارگاه آموزشی کاربردهای نانوفناوری در چاپ دیجیتال و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • شرکت در کارگاه آموزشی سنتز نانوپودر و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • کارشناسی ارشد
 • ویرایش علمی ترجمه کتاب کاربرد، خواص و سنتز نانومواد و نانوساختارها، ترجمه دکتر محمدرضا محمدی
 • تاسیس انجمن علمی نانو در دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکت در کارگاه آموزشی روش¬های مقاله نویسی برگزار شده توسط موسسه اسپیرینگرو دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکت در دوره آموزشی اصول و کاربرد میکروسکوپ الکترونی و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکت در دوره آموزشی تحلیل داده¬های پتنت و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکت در کارگاه آموزشی نانوفناوری و دریافت گواهینامه مربوطه، دانشگاه تربیت مدرس

مقالات ISI

 1. N. Mozaffari, M. R. Mohammadi, M. A. Faghihi Sani, Development of block copolymer-templated crack-free mesoporous anatase-TiO2 film: tailoring sol–gel and EISA processing parameters and photovoltaic characteristics, J Mater Sci: Mater Electron, vol. 26, issue 3, pp. 1543-1553, 2015.
 2. Naeimeh Mozaffari, Mohammad Reza Mohammadi, Zahra Andaji Garmaroudi, Paria Sadat Musavi Gharavi, Comparative Study on Effect of Titania Morphology for Light Harvesting and Scattering of DSSCs: Mesoporous Nanoparticles, Microspheres, and Dandelion-Like Particles, Environmental Progress & Sustainable Energy, DOI: 10.1002/ep.12405.

مقالات ارائه شده در کنفرانس

 1. N. Mozaffari, M. R. Mohammadi, M. A. Faghihi Sani, Synthesis of mesoporous titanium dioxide layeres by copolymer template, 1th National Congress and Workshop on Nanoscience and Nanotechnology, Tehran, 16-17 May, 2013.
 2. N. Mozaffari, M. R. Mohammadi, M. A. Faghihi Sani, Preparation and characterization of mesoporous nanostructured titanium dioxide by sol-gel method, 4th Internatinal conference on Materials Heat Treatment & 1th Internatinal conference on New and Advanced Materials, Isfahan, 13-15 August, 2013.

افتخارات

  کارشناسی ارشد
 • کسب رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد
 • رتبه ممتاز دوره بین دانشجویان گرایش نانومواد با معدل 39/18 و کسب نمره 20 و درجه عالی پایان نامه
 • دکتری
 • پذیرش بدون آزمون از طریق سهمیه استعدادهای درخشان در دوره دکتری