توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضویت در سازمان بیولوژی و اکولوژی ساختمان آمریکا

سازمان بیولوژی و اکولوژی ساختمان آمریکا در سال ۱۹۸۶ با هدف شناسایی آلودگی های مختلف در ساختمان و تدوین استانداردهای بیولوژی و اکولوژی برای رفع این آلودگی ها جهت تامین محیطی سالم برای زندگی، تاسیس گردید. از دیگر اقدامات این موسسه می توان به آموزش شیوه های حفاظتی و مشاوره جهت ایجاد یک فضای سالم برای افراد خانواده اشاره نمود. از آنجایی که یکی از عوامل تهدید کننده ی سلامت خانواده، امواج الکترومغناطیس می باشد، این سازمان تمرکز ویژه ای بر روی مضرات ناشی از این امواج داشته است. شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با هدف کاهش امواج الکترومغناطیس و اطلاع از آخرین تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، عضویت در این اجمن را اخذ نموده است.