توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضویت در سازمان بیولوژی و اکولوژی ساختمان آمریکا

سازمان بیولوژی و اکولوژی ساختمان آمریکا در سال ۱۹۸۶ با هدف شناسایی آلودگی های مختلف در ساختمان و تدوین استانداردهای بیولوژی و اکولوژی برای رفع این آلودگی ها جهت تامین محیطی سالم برای زندگی، تاسیس گردید. از دیگر اقدامات این موسسه می توان به آموژش شیوه های حفاظتی و مشاوره جهت ایجاد یک فضای سالم برای افراد خانواده اشاره نمود. از آنجایی که یکی از عوامل تهدید کننده ی سلامت خانواده، امواج الکترومغناطیس می باشد، این سازمان تمرکز ویژه ای بر روی مضرات ناشی از این امواج داشته است. شرکت نانو سلامت سینا با هدف کاهش امواج الکترومغناطیس و اطلاع از آخرین تحقیقات به عمل آمده در این زمینه، عضویت در این اجمن را اخذ نموده است..