سوابق حرفه ای و آموزشی دکتر غلامرضا حبیبی

دکتر غلامرضا حبیبی (عضو هیئت‌ مدیره)

دکتر غلامرضا حبیبی

سوابق آموزشی

 • دکتری در رشته پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دکتر ای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

افتخارات و جوایز

 •  موردتقدیر توسط رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و وزیر کار به‌عنوان کارآفرین برتر ملی
 • کسب لوح تقدیر از رئیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مؤلف برتر کشوری
 • کسب لوح تقدیر از معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغال کشور
 • کسب تندیس و لوح تقدیر از استاندار تهران و مدیرکل کار و امور اجتماعی استان تهران و عنوان کارآفرین برتر استان تهران
 • کسب لوح تقدیر از استاندار تهران و کسب عنوان جوان برگزیده
 • کسب لوح تقدیر از رئیس سازمان پزشکی قانونی
 • کسب 2 لوح تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کسب لوح تقدیر از معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کسب ٣ لوح تقدیر از سه رئیس مختلف مرکز پژوهش‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کسب رتبه اول کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

سوابق حرفه‌ای

 • عضو ستاد راهبری اجرای نقشه توسعه کارآفرینی کشور با حکم معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، سال 1392
 • نماینده کارآفرینان در شورای عالی اشتغال کشور با حکم وزیر کار، 1390
 • عضو کارگروه جهاد اقتصادی، 1390
 • نماینده و عضو انجمن استعدادهای درخشان، 1386
 • سرپرست دفتر تدوین و بازنگری کتاب‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 8 سال
 • دبیر شبکه کشوری بیوتکنولوژی پزشکی تحت نظارت انستیتو پاستور ایران
 • مدیرعامل موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان به مدت 11 سال
 • معاون امور دانشکده پزشکی، مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1375-1377
 • مدیر اجرایی و ویراستار مجله پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور
 • مدیریت اجرایی، ویراستاری و انتشار 19 شماره مجلات بازآموزی دانش پزشکی زیر نظر سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ با 99 امتیاز بازآموزی
 • به‌عنوان پرتیراژترین مجلات تخصصی پزشکی در دوره خود
 • طراح و عضو گروه اجرایی طرح تدوین کتاب‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • طراح و مجری طرح بانک اطلاعات عناوین و اولویت‌های تحقیقاتی