سوابق حرفه ای و تحصیلی دکتر علی زینلی

علی زینلی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره)

دکتر علی زینلی
 • کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دکتر ای حرفه‌ای مدیریت کسب‌وکار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • مخترع 5 اختراع پوشش‌های نانویی، پنل گچی، رنگ، برچسب و کاغذدیواری ضد امواج الکترومغناطیس
 • دارای مدرک کارشناس بیولوژی ساختمان (BBP) از سازمان بین المللی بیولوژی و اکولوژی ساختمان امریکا
 • عضویت ساختمان سبز امریکا
 • عضویت انجمن ملی دانشمندان و متخصصین رادون امریکا
 • عضویت در سازمان بین المللی بیولوژی و اکولوژی ساختمان
 • عضویت در انجمن ایمنی زیستی ایران
 • عضویت در انجمن ژنتیک ایران
 • عضویت در انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران
 • محقق و پژوهشگر درزمینه عوارض امواج الکترومغناطیس و شیوه‌های ایمن‌سازی
 • تدوین مقالات مختلف در زمینه امواج الکترومغناطیس و شیوه‌های ایمن‌سازی در کنفرانس ها و کنگره های داخلی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کسب گواهی‌نامه آموزش پرتوکاری از سازمان انرژی اتمی
 • بیش از ده سال تجربه علمی و عملی در زمینه ایمن‌سازی در برابر امواج الکترومغناطیس