توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
عضویت در ساختمان سبز امریکا

یکی از سازمان های مهم در امریکا که که در حوزه سلامت محل زندگی فعالیت می کند، انجمن خانه سبز ایالات متحده (united states green building council) یا به اختصار (USGBC) است. این انجمن فعالیت خود را از سال ۱۹۹۳ شروع کرده است. متخصصان محیط زیست، مهندسین ساختمان سازی، شهروندان مسئول، دبیران و دانش آموزان با این انجمن همکاری می کنند. مدرک (Leadership in Energy & Environmental Design) یا به اختصار LEED خانه سبز به پروژه های تجاری، سازمانی و مسکونی برای عملکرد سالم زیست محیط شان در ایالات متحده امریکا و خارج از آن اعطا می شود. شرکت نانو سینا به عنوان عضو این انجمن، با افتخار اعلام می دارد که از مشاوران حرفه ای و معتبر در زمینه بهبود بهداشت محل زندگی بهره جویند.