توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مایکروویو نیوز

بیش از ۳۰ سال است که مایکروویو نیوز تاثیرات محیطی و سلامتی میدان های مغناطیسی را گزارش میدهد. این سایت به عنوان یک منبع بی طرف در این زمینه شناخته می شود. ماکروویو نیوز تمام طیف الکترومغناطیس غیر یونیزاسیون را، با تمرکز ویژه بر روی تلفن های همراه و خطوط نیرو، و همچنین رادارها و برج های رادیویی در بر می گیرد.