توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
مستندات اثرات امواج الکترومغناطیس بر روی کودکان و نوزادان

اثرات امواج الکترومغناطیس بر روی جنین و نوزاد

مواجهه با رادیویی و فناوری‌های بی‌سیم در دوران جنینی (در رحم) و اوایل دوره طفولیت به‌عنوان عامل خطرزا برای بیش فعالی، نقص رشد، نقص تکامل مغز، اختلالات یادگیری، مشکلات رفتاری در مدرسه و  افزایش احتمال ابتلا به آسم، اوتیسم و سایر اختلالات شناخته می‌شود. منابع زیر برگزیده‌ای از مقالات و تحقیقات جهانی در این حوزه می ­باشد.

Pediaditis M, et al,. 2008. RF-EMF exposure of fetus and mother during magnetic resonance imaging. Phys Med Biol., 53(24):7187-95.

Divan. et al., “Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children” , Jul; 19(4), (2008).

http://www.earthcalm.com

http://www.home-biology.com

org

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Magras, IN & Zenos, TD, 1997. RF Radiation-induced changes in the prenatal development of mice.  Bioelectromagnetics 18:455-461.

Navarro EA, et al,. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromag Biol Med 22:161-169,

Pyrpasopoulou, A et al, 2004.  Bone morphogenetic protein expression in newborn rat kidneys after prenatal exposure to radiofrequency radiation.  Bioelectromagnetics 25: 216-227.\

Riddervold IS, et al.,. 2008. Cognitive function and symptoms in adults and adolescents in relation to RF radiation from UMTS base stations. Bioelectromagnetics 29(4):257-67.

Salama N, et al,. 2010. Effects of exposure to a mobile phone on testicular function and structure in adult rabbit. Int J Androl. 33(1):88-94.

Aldad TS, et al. 2012. Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 MHz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice. Sci Rep 2:312

Infante-Rivard C, Deadman JE. 2003. Maternal occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields during pregnancy and childhood leukemia. Epidemiology. 14(4):437

Divan HA, et al,. 2008. Prenatal and postnatal exposure to cell phone use and behavioral problems in children. Epidemiology, 19: 523–۵۲۹٫

Li DK, Chen H, Odouli R. 2011. Maternal exposure to magnetic fields during pregnancy in relation to the risk of asthma in offspring. Arch Pediatr Adolesc Med. 165(10):945-50.

اثرات امواج الکترومغناطیس بر روی کودکان

میزان نفوذ امواج الکترومغناطیسی در مغز کودکان نسبت به بزرگ‌سالان بیشتر است. امواج تلفن همراه حدود ۵/۷ سانتی­متر به درون مغز یک فرد بالغ نفوذ می‌کنند اما میزان آن در مورد کودکان به دلیل نازک‌تر و نرم‌تر بودن بافت جمجمه آن‌ها بیشتر است باید توجه داشت که مراقبت از کودکان در برابر امواج ناشی از تلفن‌های همراه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

اثر امواج موبایل بر مغز

 

منابع زیر برگزیده‌ای از مقالات و تحقیقات جهانی در این حوزه می ­باشد.

Institute of Electrical and Electronic Engineers, Journal on Microwave Theory and Techniques

Heinrich S, et al,. 2010. Association between exposure to radiofrequency electromagnetic fields assessed by dosimetry and acute symptoms in children and adolescents: a population based cross-sectional study. Environ Health 9:75.

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Thomas S, et al,. 2010. Exposure to radio-frequency electromagnetic fields and behavioural problems in Bavarian children and adolescents. Eur J Epidemiol 25(2):135-41.

Weisbrot, D et al, 2003. Effects of mobile phone radiation on reproduction and development in Drosophila melanogastor. Journal of Cellular Biochemistry 89: 48-55.

 

افزایش نرخ ابتلا به اوتیسم در کودکان

امروزه از هر ۹۱ کودک به دنیا آمده ۱ نفر از آن‌ها به اوتیسم مبتلا هستند. همچنین درصد کودکان مبتلا به بیش فعالی در حدود ۳-۷ درصد تخمین زده می‌شود. نظریه‌های بسیاری در مورد علت افزایش اوتیسم در عصر حاضر وجود دارد که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به عوامل محیطی، واکسن‌ها، افزایش استرس و مصرف مواد مخدر در دوران بارداری، آلرژی به شیر و غیره اشاره کرد.

 

منابع زیر برگزیده‌ای از مقالات و تحقیقات جهانی در این حوزه می­ باشد.

 

Lathe, R., 2009, “Microwave Electromagnetic Radiation and Autism” Electronic Journal of Applied Psychology: Innovations in Autism, 5(1): 11-30.

Herbert, R., Sage, C. 2013, “Autism and EMF? Plausibility of apathophysiological link part II” Pathophysiology, 20:211–۲۳۴٫

Herbert, M. 2012, “Findings in Autism (ASD) Consistent with Electromagnetic Fields (EMF) and Radiofrequency Radiation (RFR)”, Prepared for the BioInitiative Working Group.

Ahuja, Y. R., Sharma, S., Bahadur, B., 2013,” Autism: An epigenomic side-effect of excessive exposure to electromagnetic fields”, Int. J. Med. Med. Sci. 5: 171-177.

Robert C. Kane, 2004, “A possible association between fetal/neonatal exposure to radiofrequency electromagnetic radiation and the increased incidence of Autism Spectrum Disorders (ASD)”, Medical Hypotheses, 62:195–۱۹۷٫

Thornton I. M., 2006, “Out of time: a possible link between mirror neurons, autism and electromagnetic radiation” Med Hypotheses, 67:378-82.

Kwee, S et al, 1997. The biological effects of microwave radiation.  Proceedings of the Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, Bologna, Italy, June 1997.

Navarro EA, et al,. 2003. The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain. Electromag Biol Med 22:161-169,