مقالات

رنگ ضد امواج

رنگ ضد امواج

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس رنگ ضد امواج الکترومغناطیس، نمونه ای از محصولات مختلف برای حفظ سلامتی انسان ها در برابر ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس و آسم

امواج الکترومغناطیس و آسم

امواج الکترومغناطیس و آسم امواج الکترومغناطیس با پیشرفت روزانه ی تکنولوژی دارای میزان و قدرت بیشتری در اطراف می شوند ...
خواندن بیشتر
اثر امواج الکترومغناطیس بر پوست

اثر امواج الکترومغناطیس بر پوست

اثر امواج الکترومغناطیس بر پوست امواج الکترومغناطیس از منابع متعددی مانند موبایل لپ تاپ، تبلت، وسایل برقی مانند تلویزیون، ماکروویو، ...
خواندن بیشتر
تاثیر امواج الکترومغناطیس بر انواع واکنش های اکسیژنی (ROS)

تاثیر امواج الکترومغناطیس بر انواع واکنش های اکسیژنی (ROS)

تاثیر امواج الکترومغناطیس بر انواع واکنش های اکسیژنی (ROS) واکنش های اکسیژنی، سلسله ای از رادیکال های بسیار فعال هستند ...
خواندن بیشتر
لباس ضد اشعه

لباس ضد اشعه

لباس ضد اشعه منابع تولید کننده امواج الکترومغناطیس اطراف ما روزانه افزایش می یابند. این اشعه ها با انباشته شدن ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس منتشر شده از ماکروویو

امواج الکترومغناطیس منتشر شده از ماکروویو

مقدار امواج الکترومغناطیس منتشر شده از ماکروویو امواج الکترومغناطیس منتشر شده از ماکروویو در محدوده رادیویی با قدرت 300 مگاهرتز ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس و تاثیرآن ها بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

امواج الکترومغناطیس و تاثیرآن ها بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

اثر امواج الکترومغناطیس بر میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی امواج الکترومغناطیس و اثرشان بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس MRI

امواج الکترومغناطیس MRI

امواج الکترومغناطیس MRI MRI به معنای تصویر برداری تشدید مغناطیسی است. امواج الکترومغناطیس از منابع طبیعی مانند خورشید، رعد و ...
خواندن بیشتر
خطرات امواج الکترومغناطیس

خطرات امواج الکترومغناطیس

آیا انتشار امواج الکترومغناطیس مشکل بزرگی محسوب می شود؟ میدان های الکترومغناطیس از آغاز دنیا وجود داشته اند. منابع اصلی ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس منتشر شده از موبایل و رابطه ی آن با بیماری های چشم

امواج الکترومغناطیس منتشر شده از موبایل و رابطه ی آن با بیماری های چشم

امواج الکترومغناطیس منتشر شده از موبایل و رابطه ی آن با بیماری های چشم آیا برای مدت زمان طولانی از ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس لپ تاپ

امواج الکترومغناطیس لپ تاپ

امواج الکترومغناطیس لپ تاپ امواج الکترومغناطیس از منابع گوناگونی منتشر می شوند. در طول چند دهه ی گذشته لپ تاپ ...
خواندن بیشتر
امواج الکترومغناطیس و بیماری ADHD

امواج الکترومغناطیس و بیماری ADHD

امواج الکترومغناطیس و بیماری ADHD ADHD یک مشکل ذهنی و رفتاری است که حدود 10 درصد از کودکان مدرسه را ...
خواندن بیشتر
Loading...