آلودگی الکترومغناطیس و اثرات آن بر عملکرد مغز

آلودگی الکترومغناطیس  و اثرات آن بر عملکرد مغز

آلودگی الکترومغناطیس و اثرات آن بر عملکرد مغز را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. محققان بین اثرات تابش یونیزان (مانند اشعه ماورای بنفش، ایکس، گاما) و اشعه های غیر یونیزان (امواج رادیویی و امواج ماکروویو) تفاوت قائل هستند. آلودگی امواج الکترومغناطیس یونیزان موجب آسیب DNA و جهش ها می شود، بنابراین باید مواجهه با این تابش ها و مواد رادیواکتیو کاهش پیدا کند.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی، آلودگی امواج الکترومغناطیس واثرات آن بر عملکرد مغز، از دکل های برق، دستگاه های بی سیم شخصی، برج های تلفن همراه و… امری اجتناب ناپذیر است.

امواج الکترومغناطیس با فرکانس های پایین در مقادیر بالای انرژی در محدوده ی رادیویی به بدن وارد می شوند. نفوذ امواج الکترومغناطیس باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی بدن می شود. آلودگی الکترومغناطیس و اثرات آن بر عملکرد مغز مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. همه ی بافت های انسانی بویژه مغز انسان تحت تاثیر اثرات حرارتی و غیر حرارتی آلودگی امواج الکترومغناطیس قرار می گیرند.

امواج الکترومغناطیس با هر فرکانسی که وارد مغز شوند، در عملکردهای مغز مانند یادگیری و حافظه اختلال ایجاد می کنند. مغز بین 5 تا 10 درصد اکسیژن کل بدن را مصرف می کند. آلودگی امواج منتشر شده از تلفن همراه باعث جذب اکسیژن کمتری توسط هموگلوبین خون می­شود.

آلودگی الکترومغناطیس و اثرات آن بر عملکرد مغز از طریق مولد های بیو الکتریک موجود در مغز است. این ارتباط پیامد های سازنده و مخرب به دنبال دارند. دامنه و فرکانس نوار مغز به ترتیب با افزایش و کاهش طول موج ­های رادیویی تغییر می­کند.

 همچنین تحریک پذیری قسمت جلویی مغز طبق تصویربرداری ­های عصبی و نوار مغزی در برابر آلودگی الکترومغناطیس (EMF)، افزایش یافت. در دامنه امواج کمتر از dbm 100 الگوهای نوار مغزی انسان دچار تغییرات می ­شود. در مطالعات بیس سردردهای موجود در ناحیه پیشانی در دامنه امواج کمتر از dbm60 بود. آلودگی ­های الکترومغناطیس موجود در مناطق شهری 100،000 بار بیشتر از dbm50 است.

پژوهشگران شرکت دانش بنیان سلامت سینا واقع در پارک علم و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف، آلودگی الکترومغناطیس و اثرات آن بر عملکرد مغز را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج بدست آمده توسط پژوهشگران شرکت سلامت سینا در ایران و سایر کشورهای پیشرفته ی جهان، استفاده از محصولات ضد امواج مانند رنگ و کاغذ دیواری ضد امواج الکترومغناطیس، برچسب های شیشه ی ضد امواج، منسوجات ضد امواج الکترومغناطیس و… را برای ایمنی در برابر امواج در محیط کار و خانه پیشنهاد می شود.