اثرات میدانهای الکترومغناطیسی بر روی جنین

دکترDe-Kun Li  پژوهشگر ارشد در بخش تحقیقاتی Kaiser Permanente در کالیفرنیا، نشان داده است که قرار گرفتن جنین در معرض میدان های الکترومغناطیسی در رحم مادر با افزایش خطر ابتلا به چاقی در دوران کودکی مرتبط است. دکتر لی در مقاله ای که در Scientific Reports قرارداده شده است می نویسد " مواجهه ی  جنین در بدن مادر با میدانهای مغناطیسی در دوران بارداری ممکن است یک عامل جدید و ناشناخته ی بیماری همه گیر چاقی/ اضافه وزن در دوران کودکی در سراسر جهان باشد ." همچنین در سال 2011 نیز مقاله ای را منتشر کردند که ارتباط بین قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی در دوران جنینی و شیوع آسم در کودکان را نشان می دهد. مطالعه ی چاقی مانند مطالعه ی آسم یک برنامه ی آینده نگر است که هر دو در سال 1990 شروع شدند. دکتر لی در مطالعه ی خود میزان مواجهه­ی زنان باردار با امواج الکترومغناطیسی در طول بارداری و ارتباط آن با سقط جنین را ارزیابی نموده است. نتایج مطالعات نشان داد که زنان بارداری که در معرض میدان هایی با شدت بیشتر از 16میلی گاوس قرار داشتند احتمال سقط جنین در آنها بالاتر است. همچنین با ارزیابی وزن این کودکان تا سن 13 سالگی اذعان داشت کودکانی که در دوران جنینی در معرض میدان های مغناطیسی بیش از 2 میلی گاوس (25/0 میکروتسلا) حداقل 10 درصد از روز (4/2ساعت) قرار داشتند، خطر ابتلا به چاقی در بین آنها در مقایسه با کسانی که در معرض میدان های 5/1 میلی گاوس یا کمتر قرار داشتند، نزدیک به دوبرابر افزایش یافته است. این نتیجه از نظر آماری مهم و معنی دار است. همچنین با کنترل دقیق این کودکان که تا 11سال، خطر ابتلا به آسم برای گروه های مختلف از سه برابر تا 6 برابر افزایش یافته است. یک تیم تحقیقاتی در دانشکده ی پزشکی دانشگاه Yale به رهبری  Hugh Taylor نشان دادند که موش هایی که در دوران جنینی در معرض میدان های با فرکانس بالای ناشی از تلفن های همراه قرار داشتند در دوران بزرگسالی دچار مشکلات عصبی و رفتاری می شوند.

دکتر لی عنوان کرده اند که " ما نباید به هیچ عنوان اثرات جدی باالقوه ی مواجهه با امواج الکترومغناطیسی را نادیده بگیریم."

در حال حاضر، چاقی مشکل حدود یک پنجم از کودکان آمریکایی و آسم شایع ترین بیماری مزمن دوران کودکی در بین آنهایی است که در دروان جنینی در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی قزار داشته اند

 

منبع:   

 http://yon.ir/wKGvn