رنگ ضد امواج الکترومغناطیس – بخش 3

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس- MyShielD

 رنگ ضد امواج الکترومغناطیس چه کاربردی دارد؟

منازل مسکونی و ساختمان های اداری در معرض تابش امواج الکترومغناطیسی هستند. این امواج از دکل های مربوط به تلفن همراه ساطع می شوند. با استفاده از رنگ ضد امواج الکترومغناطیس می توان این ساختمان ها را ایمن سازی نمود.

ایمن سازی ساختمان با رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

استانداردها و خطوط راهنمای مواجهه با امواج الکترومغناطیسی ملی و بین المللی متعددی وجود دارند. از زمان تدوین اغلب این استانداردها زمان های متمادی می گذرد. حد مجاز مواجهه با امواج الکترومغناطیسی توسط این استانداردها در بدترین حالت 1 میلیون میکرووات بر متر مربع (2 (1000000 μw/mاعلام شده است.

(بر مبنای خطوط راهنمای ارائه شده توسط کمیته حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونیزان ICNIRP)

حدود ایمن مواجهه با امواج که در اغلب کشورهای اتحادیه اروپا مورد توجه قرار می گیرد  10 میکرووات بر متر مربع ( 2(10 μw/ m است. این مقدار بر اساس دستورالعمل هایی است که حدود پیشگیرانه و احتیاطی را مطرح می کنند.

 پزشکان معتقدند اثرات امواج بر سلامت در حدود 10 میکرووات بر متر مربع ( 2 (10 μw/ m  ایجاد می شود.

ضوایع تومورال روز به روز در حال افزایش است. اما بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجه ای از آمار شیوع سرطان در منازل نزدیک دکل های مخابراتی اتفاق افتاده است. در حالی که بر اساس استانداردهای جهانی رایج و ارزیابی های اجرایی ایمن تلقی شده اند.

 رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی توسط کمپانی های متعددی به بازار عرضه می شود. رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی قابلیت کاهش امواج نفوذی به ساختمان را دارند.

رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی می توانند جهت رنگ آمیزی سطوحی مانند دیوار و یا سقف مورد استفاده قرار گیرند.

عملکرد حفاظتی رنگ ضد امواج الکترومغناطیس بیش از 99 درصد است. لذا در مباحث شیلدینگ و ایمن سازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 رنگ ضد امواج الکترومغناطیس و عملکرد حفاظتی

پژوهش های محققین کلینیک امواج بر روی کارایی حفاظتی رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی در دسترس علاقمندان قرار دارد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی میزان آلودگی را به زیر  10 میکرووات بر متر مربع ( (10 μw/ m2 کاهش می دهد.

 

مشخصات رنگ ضد امواج الکترومغناطیس

رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی به راحتی بر روی تمامی سطوح قابل اعمال است. پس از رنگ آمیزی با رنگ ضد امواج الکترومغناطیسی امکان استفاده از سایر رنگ ها جهت پوشش دهی سطوح وجود دارد.

رنگ ضد امواج الکترومغناطیس سازگار با طبیعت بوده و بوی بسیار کمی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.