عکاسی از نور سیگنال های اینترنت موبایل

هنرمندی به نام Luis Hernan با استفاده از سیگنال های الکترومغناطیس مانند اینترنت موبایل نمایشی قابل مشاهده خلق کرده است. او با استفاده از برنامه ای که سیگنال های اینترنت موبایل را به نورهایی تشکیل شده از 5 رنگ تبدیل می کند و عکاسی از تلفن همراه خود در حال دریافت و ارسال اطلاعات از طریق اینترنت موبایل، آثاری جالب و زیبا خلق کرده است.

منبع: www.mymodernmet.com