11 راه کاهش پرتوگیری در زمان بارداری

راه های کاهش پرتوگیری

1- از حمل تلفن همراه داخل جیب یا یا نزدیک بدن، خودداری کنید
2- جهت کاهش پرتوگیری، تا جایی که امکان دارد از وسایل بی سیم استفاده نکنید
3- برای مکالمه با تلفن همراه از هد ست استفاده کنید یا تلفن را روی اسپیکر قرار دهی تا پرتوگیری به حداقل برسد.

4- از تجهیزات بی سیم درون ماشین، قطار یا آسانسور استفاده نکنید زیرا در این حالت، پرتوگیری به بیشترین حالت خود می رسد.
5- از تلفن خانگی بی سیم اکیدا اجتناب کنید. به خصوص در محل خواب زیرا در زمان خوابیدن، پرتوگیری به حداکثر خود می رسد.
6- تا جایی که امکان دارد برای اتصال به اینترنت از کابل به جای وای فای استفاده کنید.
7- زمانی که از WiFi استفاده می کنید سریعا ارتباط خود را قطع کنید
8-از پوشاک ضد امواج مخصوص خانم های باردار، از زمان شروع بارداری استفاده شود تا جلوی پرتوگیری مستقیم را بگیرد.
9- از مجاورت طولانی مدت و مستقیم با مودم های وای فای خودداری کنید
10- زمانی که از WiFi استفاده نمی کنید مودم خود را خاموش کنید (برای مثال شب هنگام)
11- تا جایی که امکان دارد از تجهیزات بی سیم در زمان خواب فاصله بگیرید.
ترجمه و تدوین: واحد تحقیق و توسعه شرکت توسعه سلامت سینا
گردآورنده: خانم دکتر فیروزه عبادی