بایدها و نبایدها در مورد استفاده از تلفن خانگی

بایدها

– دریافت تلفن سیمی برای خانه

–  حفظ اشتراک تلفن ثابت

– سیم­کشی به تمام اتاق­هایی که نیاز به تلفن دارند

 

نبایدها

 

– عدم استفاده از تلفن­های بی­سیم خانگی که منبع نشر مایکروویو هستند

– بسیاری از مردم از این دستگاه در کنار تخت خود استفاده می­کنند که بسیار اشتباه است