بایدها و نبایدها در مورد استفاده از تلفن خانگی

بایدها و نبایدهای استفاده از تلفن خانگی

استفاده صحیح از تلفن های خانگی دارای شرایطی است که اینجا به شرح آن می پردازیم.

بایدها:

  1. به هیچ عنوان از تلفن های بی سیم استفاده نکنید.
  2. حفظ اشتراک تلفن ثابت.
  3. از تلفن های سیم دار استفاده کنید و برای تمام مکان هایی که به تلفن نیاز دارند، سیم کشی را انجام دهید.

نبایدها:

  1. یکی از منابع انتشار اشعه در محدوده ی ماکروویو، تلفن های بی سیم هستند. لطفا از تلفن های بی سیم استفاده نکنید.
  2. اگر از تلفن های بی سیم استفاده می کنید، آن را از مکان هایی مانند اتاق خواب خود به دورترین مکان ممکن منتقل کنید.