بایدها و نبایدها در مورد استفاده از مودم وای فای

بایدها

– سیستم مودم های مورد استفاده کاملا از سیم و کابل باشد

– بسیاری از مودم های اینترنت امکان تنظیم و مدیریت شدت سیگنال­ ها و خاموش و روشن کردن اینترنت و وای-فای را در اختیار قرار می­دهد

– در محیط خانه از کابل برای اتصال به اینترنت استفاده کنید

در صورت روشن بودن وای فای از کاور فای ضد امواج استفاده کنید

نبایدها

– در صورت دسترسی به کابل اینترنت هرگز از وای-فای استفاده نکنید

– فراموش نکنید در مکان هایی که به وای-فای نیاز ندارید آن­را خاموش کنید

– هرگز مودم وای-فای را روشن  نگذارید

– همیشه در هنگام خواب و در مواردی که استفاده­ای از مودم ندارید آن­را خاموش کنید

– اگر مودم دکمه خاموش/روشن ندارد، آن ­را از برق بکشید