بایدها و نبایدها در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی

بایدها و نبایدها در مورد استفاده از وسایل الکترونیکی

باید ها

  • در مکان هایی بخوابید که مولد های میدان های الکترومغناطیس در نزدیکی شما نباشد.
  • از ساعت های زنگ دار داری باتری استفاده نکنید.
  • از دستگاه های بی سیم الکترونیکی استفاده نکنید.
  • هنگامی که از دستگاه های سیم دار استفاده نمی کنید، حتما آن ها را از برق خارج کنید.
  • از انواع پوشش های ضد امواج الکترومغناطیس برای بالا بردن ایمنی خود در خانه و محیط کار و… استفاده کنید.

نبایدها

  • شارژهای تلفن، انواع سیم های رابط، دستگاه های الکترونیکی و… را از اتاق خواب خود دور کنید.
  • در اتاق هایی استراحت کنید که از اشعه هایی نظیر وای فای همسایگان در امان باشید.
  • از وسایل الکترونیکی متصل به برق اصلا استفاده نکنید.
  • دستگاه را از برق خارج کرده، بعد استفاده کنید.