برچسب نانویی شیشه ضد امواج

برچسب های مختلف نانویی ضد امواج در گرید های مختلف برای مصارف مختلف در ایزوله سازی محل از امواج الکترومغناطیس

نمایش یک نتیجه