دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس tes-593

دستگاه اندازه گیری امواج مدل TES-593، اندازه گیری امواج الکتریکی پایا، امواج رادیویی، Radio waves ،RF سنج مدل TES-593 جهت سنجش میدان الکترومغناطیسی ناشی از امواج رادیویی در محدوده ی باندهای UHF (امواج سانتیمتری)، VHF (امواج متری)، SHF (امواج سانتیمتری) و اطمینان از شرایط سالم محیطی ناشی از امواج رادیویی به کار می‌رود. با توجه به ازدیاد سیستم‌های RF در شبکه های LAN و نفوذ پذیری بالا نیاز به این دستگاه بیشتر احساس می‌گردد.
مورد کاربرد در: شرکت تولید برق، شرکت ارائه دهنده خدمات مخابراتی و ارتباطات، کارهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان در علوم مرتبط جهت حصول اطمینان از شرایط ایمن محیط زندگی، کارخانجات تجهیزات الکترومغناطیسی مانند فن‌ها, ژنراتورها و ویدئو مانیتورها، ایستگاه کامپیوتری، عیب یابی و تصدیق سیم کشی، تطبیق FCC، تعمیر و نگهداری نوار مغناطیسی، آزمایشگاه کالیبراسیون، پایش و عیب یابی پسماند میدان‌های مغناطیسی باقی مانده از استفاده تجهیزاتی که این میدان را تولید می‌کنند، نظیر جرثقیل‌های آهنربایی، اندازه گیری شدت میدان‌های الکترومغناطیس ناشی از کامپیوتر و نمایشگرهای ویدیویی در محدوده UHF

مشاهده مشخصات لباس‌های ضد امواج در تلگرام
مشاهده مشخصات لباس‌های ضد امواج در تلگرام

 

توضیحات