دستگاه اندازه گیری امواج الکترومغناطیس tes-92

الکترواسموگ مدل TES-92 جهت اندازه گیری میدان الکتریکی در محدوده 38mV/m to 11V/m بکار می‌رود، که ناشی از امواج الکترو مغناطیس (RF) بالاشامل ایستگاه‌های تلفن همراه، شبکه‌های وایرلس (CW, TDMA, GSM, DECT)، نشتی امواج ماکروویو، اندازه گیری قدرت فرکانس رادیویی برای فرستنده‌ها، اندازه گیری شرایط ایمن محیط زندگی می‌باشد که آن را جهت اندازه گیری در محل استقرار کارگر قرارداده ودرسه جهت X‌YوZ‌ اندازه گیری میدان الکتریکی را انجام می‌دهیم ومقادیر را برحسب ولت بر متر یاد داشت می‌نماییم وبا مقادیر استاندارد مقایسه می‌کنیم. تسلامتر TES-92 قابلیت تنظیم آلارم صوتی به محض خروج از محدوده مجاز را دارا می‌باشد.

مشاهده مشخصات لباس‌های ضد امواج در تلگرام
مشاهده مشخصات لباس‌های ضد امواج در تلگرام

 

توضیحات