شکم بند ضد امواج(لطفا به توضیحات توجه نمایید)

یکی از دغدغه های خانم های باردار، آسیب دیدن جنین در اثر مواجهه با امواج الکترومغناطیس می باشد. چندین سال است که در سرتاسر جهان برای جلوگیری از مواجهه جنین با این امواج پوشش ها و محصولاتی ارائه شده است. شکم بند ضد امواج یکی از این محصولات است که در زیر توضیحات بیشتری درباره عملکرد آن و دلایل نامناسب بودن این محصول ارائه شده است.

توضیحات