چادر ضد امواج

چادر ضد امواج (چادر فارادی محافظت در برابر امواج رادیو فرکانسی) از یک پارچه ی بسیار رسانا، سبک و فوق العاده قوی ساخنه شده است. برای وصل چادر ضد امواج طناب هایی به خریدار به همراه این چادرها داده می شود ولی شما می توانید از فریم های مخصوص نیز برای برپایی این چادرها استفاده نمایید.

کاربرد این چادرها در زمینه­ ی اندازه گیری امواج رادیویی، فعالیتهای نظامی یا پزشکی قانونی مربوط به تلفن همراه و حفاظت شخصی می تواند باشد. چادر ضد امواج می تواند عملکرد یک قفس فارادی را برای شما تنها با کسری از هزینه ی یک قفس فارادی متداول انجام  دهد.

توضیحات