کلاه نوزاد ضد امواج MyShield (بزودی)

کلاه نوزاد ضدامواج MyShield
سر و مغز نوزاد و کودک به سبب اندازه کوچکتر ، ظریفتر و نازک تر بودن پوست و استخوان های جمجمه و هدایت بیشتر سلول های عصبی بیشتر از افراد بزرگسال مستعد آسیب هستند.

ایران کد
ایران کد
GS1
GS1
توضیحات