گن بارداری ضد امواج الکترومغناطیس

یکی از دغدغه های خانم های باردار پیشگیری از افتادگی رحم، شکم و اعضای داخلی بدن در دوران بارداری است. گن بارداری عموماً برای کمردرد های بارداری و یا جلوگیری از تغییرات فیزیکی در مادران استفاده می شود. از دیگر دغدغه های جدی خانواده ها سالم ماندن جنین در برابر تابش های الکترومغناطیس خارج از حد استاندارد است. برای این منظور نیز لباس و گن بارداری ضد امواج حاوی الیاف فلزی بسیار مورد توجه می باشند.

توضیحات