اثر امواج الکترومغناطیس بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

امواج الکترومغناطیس و تاثیرآن ها بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

اثرامواج الکترومغناطیس بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی

میدان های الکترومغناطیس از منابع طبیعی و وسایل مورد استفاده انسان ها در دنیای امروزه رو به افزایش هستند. منابع طبیعی مانند زمین و خورشید و تکنولوژی مدرن مانند موبایل، لپ تاپ، تبلت، وای فای، برج مخابرات و تلفن همراه و… . این منابع دارای فرکانسی پایین با قدرت زیاد در انتشار امواج الکترومغناطیس هستند. در این مقاله به شرح اثر امواج الکترومغناطیس بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی می پردازیم.

مطالعات اپیدمیولوژیکی رابطه مستقیم امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین و بروز سرطان را به اثبات رسانده است. امواج رادیویی مانع از گسترش سلولی می شوند.

میدان های الکترومغناطیس به روی عملکردهای بیولوژیکی مانند بیان ژن، تنظیم فعالیت سلول ها و تمایز سلولی اثر گذار هستند. همچنین نفوذپذیری سلول ها را نسبت به یون ها تغییر می دهند.

امواج الکترومغناطیس بر تعداد زیادی از مکانیسم های سلولی و مولکولی مانند مورفولوژی غشا سلولی، فعالیت کیناز، انتشار کلسیم، مسیرهای سلولی و فعالیت میتوکندری و … اثر گذار است.

قرار گرفتن طولانی مدت در معرض امواج الکترومغناطیس با قدرت 50 هرتز و 12 مگاوات، تکثیر سلولی به شدت کاهش می یابد و تنفس سلولی زیاد می شود. فعالیت میتوکندری در سطح پروتئین ها نیز کاهش می یابد. اثر امواج الکترومغناطیس بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی به این گونه افزایش می یابد.

پتانسیل غشای میتوکندری

پتانسیل غشای میتوکندری یک پارامتر مهم در عملکرد میتوکندری برای حمل و نقل الکترون است.

وقتی سلول ها در معرض امواج الکترومغناطیس قرار می گیرند، فعالیت پتانسیل غشای میتوکندری دچار اختلال می شود. سلول ها با قرار گیری در معرض امواج الکترومغناطیس نیازشان به ATP افزایش می یابد. با اختلال بوجود آمده در غشای میتوکندری، سلول ها توانایی لازم برای تامین ATP را از دست می دهند.

همچنین افزایش فعالیت میتوکندری باعث افزایش رونویسیmRNA  و بیان پروتئین های زنجیره ی تنفسی شود، که نیاز به ATP برای تامین تنفس را زیاد می کند.

افزایش فعالیت تنفسی، باعث رشد تومور های سرطانی می شود. اختلال عملکرد میتوکندری و پتانسیل غشای آن مرگ سلولی را به دنبال دارد. مهار شدن سلول های سرطانی به دنبال افزایش تنفس سلولی، و عدم انرژی لازم میتوکندری برای تامین انرژی، با مرگ سلول مواجه می شود. که این عمل باعث بزرگ شدن تومورهای سرطانی است.

برای کاهش اثر امواج الکترومغناطیس بر فعالیت میتوکندری و تکثیر سلول های سرطانی شرکت دانش بنیان سلامت سینا واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با ارائه ی محصولات ضد امواج مانند کاغذ دیواری ضد امواج الکترومغناطیس، رنگ  ضد امواج الکترومغنایس، پرده ضد امواج الکترومغناطیس، برچسب شیشه ی ضد امواج، لباس بارداری ضد امواج الکترومغناطیس و … توانایی کاهش امواج الکترومغناطیس تا 99/99 درصد را دارا می باشد. بنابراین با استفاده از این محصولات می توانید محیط کار و خانه خود را در برابر امواج الکترومغناطیس ایمن کنید.

منابع:

Destefanis, Michele, et al. "Extremely low frequency electromagnetic fields affect proliferation and mitochondrial activity of human cancer cell lines." International journal of radiation biology 91.12 (2015)

 

 

اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA

اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA

اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA را در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم. سلول ها واحد های ساختاری برای بدن تمامی موجودات زنده هستند. در غشا و سیتوپلاسم سلول ها اندامک هایی با عملکردهای مشخص وجود دارد.

هر سلول از طریق پروتئین های قرار گرفته روی غشا به نام گیرنده پاسخ می دهد. این گیرنده ها همانند آنتن های تلویزیون، اطلاعات خاصی را مانند نور، گرما و انرژی از محیط دریافت می کنند. این اطلاعات از طریق پروتئین هایی خاص به درون سلول منتقل می گردد.

پاسخ به سیگنال های دریافت شده شامل تقسیم سلولی، فعال سازی آنزیم، بیان ژن و یا حتی مرگ است. این فرآیند ها به عنوان انتقال سیگنال شناخته می شوند.

با تحقیقاتی که بر روی اثر امواج الکترومغناطیس بر سلول ها انجام شد، مشخص گردید که EMR باعث تغییر رشد، شکل و ترشحات سلولی می شود.  اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA مشاهده شده است که تولید مثل سلول ها و تولید آنزیم را تغییر داده است. همچنین در چرخه سلولی تداخل ایجاد می کند و حتی ژن ها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به مرگ سلولی می شود.

در بسیاری از موارد مشاهده شد که EMR سرعت تقسیم و تکثیر سلول ها را افزایش می دهد. این یکی از  ویژگی های سلول های سرطانی است. اختلال چرخه سلولی را بوجود آمده توسط EMR می تواند باعث رشد غیرقابل کنترل سلول های سرطانی شود.

 دیگر مطالعات نشان داد که EMR آنزیم ها و هورمون های مهم درگیر در تولید و  حفاظت از سلول های سرطانی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

پروتئین کیناز آنزیمی برای ارتباطات سلولی، فعالیت پروتئین و تنظیم بسیاری از فرایندهای سلولی است. EMR به راحتی بر فعالیت این آنزیم اثر می گذارد. تکثیر کنترل نشده سلولی نتیجه ی این اتفاق است که می تواند منجر به سرطان شود. اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA این مشکلات را برای بدن بوجود می آورد.

شواهد حاصل از یک تحقیق 4 ساله که در سال 2004 اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA را به این صورت بیان نمود. امواج الکترومغناطیس باعث شکسته شدن رشته های DNA می شوند. شکست در رشته DNA بر عملکرد سلولی اثر می گذارد و منجر به سرطان زایی و مرگ سلولی می شود و سایر بیماری های ژنتیکی را باعث می شود.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا با ارائه ی محصولات ضد امواج مختلف مانند رنگ و کاغذ دیواری ضد امواج، برچسب شیشه ی ضد امواج، کاور وای فای، لباس های بارداری ضد امواج و انواع پشه بندها و… اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد صحیح سلول و DNA و سایر مشکلات و بیماری های ناشی از امواج الکترومغناطیس براحتی تا 99/99 درصد کاهش می دهد.

 

 

مرجع:

  • McLean, Lyn. The Force: living safely in a world of electromagnetic pollution. Melbourne: Scribe, 2011.