توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید

اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید

در دهه ی گذشته استفاده از تلفن همراه در سطح جهان افزایش چشمگیری داشته است. امروزه شناخت اثرات تابش های الکترومغناطیس از دستگاه های مختلف بسیار ساده و قابل درک است. با بررسی اثر امواج بر سیستم بیولوژیکی بدن، در این مقاله به اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید می پردازیم.

عروق و عصب های این غده، با سیستم عصبی مرکزی مرتبط هستند. مهم ترین هورمون های تیروئید، T3 و T4 نام دارند. این هورمون ها توسط هورمون TSH از غده هیپوفیز برای تحریک تیروئید است، ترشح می شوند. این هورمون ها در اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید مختل می شوند. غده تیروئید در تنظیم کلسیم خون نقش دارد. لازم به ذکر است که امواج منتشر شده از منبع، به بافت های نزدیکشان آسیب بیشتری می زنند.

اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید

همچنین نقش بسیار مهمی در عملکرد سیستم گوارش، قلب و عروق، ریه، سیستم عصبی و… دارد. سرعت بخشیدن به واکنش های شیمیایی داخل و برون سلولی یکی از ویژگی های بسیار مهم این اندام است. با توجه به مسائل ذکر شده و اثبات اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید عملکرد اندام های دیگر هم مختل می شود. امواج الکترومغناطیس ساطع شده از موبایل به مرور زمان و حتی مدت زمان کوتاهی، عملکرد صحیح این غده را مختل می کنند و منجر به سرطان تیروئید هم می شوند.

راه حل:

 

شرکت دانش بنیان سلامت سینا با بررسی اثر امواج موبایل بر عملکرد غده ی تیروئید و شناخت اثرات جانبی اختلال عملکرد این عضو، بیش از ۴۰ نوع محصول ضد امواج الکترومغناطیس را برای ایمنی جامعه در برابر امواج ارائه داده است.

منابع:

http://austinpublishinggroup.com/thyroidresearch/download.php?file=fulltext/thyroids

Mortavazi, Seyed, et al. “Alterations in TSH and thyroid hormones following mobile phone use.” Oman medical journal24.4 (2009): 274.