توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
اخذ گواهی شرکت دانش بنیان توسط شرکت سلامت سینا

اخذ گواهی شرکت دانش بنیان توسط شرکت سلامت سینا

شرکت سلامت سینا به جمع شرکت های دانش بنیان پیوست. بر مبنای مصوبه “کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا”، این شرکت در فهرست شرکت ها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون به عنوان شرکت نوپای دانش بنیان قرار گرفت. این مجوز در تاریخ ۳۰ مرداد توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت ابلاغ شد. شرکت دانش بنیان، شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود و بر اساس معیارهای مورد نظر آیین نامه، به تایید کارگروه می رسد.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌ ها و توانایی‌ های موجود در دانشگاه‌ ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و اعضای هیات علمی آن‌ ها و تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (بند الف ماده ۴۸ و ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم) شرکت‌ های دانش‌ بنیان با شرایط زیر ایجاد می‌ شوند: شرکت دانش‌ بنیان به شرکتی گفته می‌شود که از ۱ تا ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از ۵۰ درصد باشد شرکت دانش‌ بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است. شرکت‌ ها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانش‌ بنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانش‌ بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت‌ های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی‌سازی شده باشد.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا