توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
ارائه دستاوردهای نانو سینا در کنگره مدون بازآموزی متخصصان زنان، زایمان و نازایی جنوب کشور

کنگره مدون بازآموزی متخصصان زنان، زایمان و نازایی جنوب کشور از تاریخ نهم تا سیزدهم بهمن ماه در سالن سینا و صدرای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد. در این کنگره جمع کثیری از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، پزشکان متخصص و فوق تخصص از گرو ه های زنان و زایمان، نازایی، رادیولوژی، پاتولوژی، آزمایشگاه و ژنتیک از استانهای جنوبی کشور حضور داشتند و آخرین یافته های علمی در طول پنچ روز در قالب سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی به حضار ارائه شد. از جمله نکات قابل توجه این کنگره، برگزاری یک نمایشگاه از تازه های علمی و در مدت برگزاری کنگره بود. شرکت نانو سینا نیز با ارائه محصولات متنوع ضد امواج الکترومغناطیس در این نمایشگاه حضوری موثر داشت و با ارائه توضیحات علمی در خصوص امواج الکترومغناطیس و نیز انجام آزمایش های عملی بر روی محصولات ضد امواج، باعث آشنایی هرچه بیشتر بازدیدکنندگان با آثار امواج الکترومغناطیسی بر افراد و مخصوصا بانوان باردار و و همچنین روشهای مقابل با این امواج شد. همچنین در خصوص انجام پژوهشهای علمی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با تعدادی از کلنیک های درمان نازایی استان فارس نیز مذاکرات گوناگونی انجام شد که ضمن حصول توافق های کلی، مقرر شد اقدامات اجرایی در آن خصوص به ا نجام رسد. شایان ذکر است که غرفه شرکت نانو سینا با همت آقای مهندس آذر پیرا نماینده محترم استان شرکت سینا در استان فارس ، همکاری و حضور صمیمانه آقای دکتر عبدالهی و آقای مهندس طوبایی برپاگردید که از ایشان صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

شرکت دانش بنیان سلامت سینا

شرکت دانش بنیان سلامت سینا