توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
افتخاری دیگر در عرصه علم و فناوری

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا با همت پرسنل خود توانست مجوز واحد فناوری را اخذ و افتخار استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف را کسب کند. این شرکت از بین چندین شرکت به عنوان مجموعه فعال در حوزه محصولات پیشرفته برگزیده و فعالیت خود را به صورت تخصصی تر در این مجموعه ادامه خواهد داد.

پارک علم و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف