توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
امواج الکترومغناطیس و تاثیرات آن بر شکل گیری سرطان پستان در بانوان

امواج الکترومغناطیس و تاثیرات آن بر شکل گیری سرطان پستان در بانوان

سازمان بهداشت جهانی اخیرا گزارش داده است که سرطان پستان از جمله شایع ترین سرطان در زنان، در سراسر جهان است. عوامل خطر شناخته شده موثر بر سرطان پستان تنها در نیمی از موارد سرطان پستان را ایجاد نموده و جهش های ژنتیکی موروثی تنها ۱۰٪ از تمام موارد ابتلا به سرطان پستان را شامل می شود.  تغییرات متابولیک درونی و تغییرات محیطی نیز می توانند نقش بسزایی در ابتلا و گسترش سرطان پستان داشته باشند. بعضی از آلاینده های محیطی، با افزایش سطح هورمون های مضر در بدن و یا کاهش فاکتورهای بیولوژیکی مفید، خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می دهند. لذا شناسایی میزان آسیب پذیری از هر یک از عوامل موثر و تاثیرات آن بر توضیح الگوه ای مربوطه، می تواند کمک شایانی به توسعه سیاست های عمومی جهت کاهش بار این سرطان شایع در جوامع داشته باشد. در این راستا اجرایی سازی اصول پیشگیرانه همگام با کاهش عوامل خطرزای محیطی لازم است در اولیت بالاتری مورد توجه واقع شوند[۱] .

اثر امواج الکترومغناطیس بر بروز سرطان پستان در بانوانسرطان پستان در بانوان در اثر امواج الکترومغناطیس

 

یکی از مهمترین آلاینده های زیست محیطی، آلودگی امواج الکترومغناطیسی است که با گسترش تکنولوژی و توسعه زیرساخت های مخابراتی روز به روز در حال افزایش است. پژوهش های متعددی در راستای اثرات بیولوژیکی امواج الکترومغناطیسی صورت گرفته است[۲] . یکی از مهمترین اثرات بیولوژیکی مطرح در مطالعات پژوهشی این حوزه، تاثیرات امواج الکترومغناطیس بر شکل گیری سرطان و به طور ویژه سرطان پستان است. یکی از فرضیه های مطرح در این راستا افزایش سرطان پستان در کشورهای صنعتی و مدرن است. این فرضیه معتقد است که افزایش میزان مواجهه با میدان های الکترومغناطیسی (EMF) باعث کاهش تولید ملاتونین می شود. از آنجایی که برخی مطالعات نشان داده اند که ملاتونین موجب سرکوب کردن تومورهای پستان در موش های صحرایی و جلوگیری از تکثیر سلول های سرطانی انسانی ناشی از استروژن (در شرایط آزمایشگاهی) می شود، لذا افزایش مواجهه با امواج الکترومغناطیسی و کاهش میزان ملاتونین به تبع آن، احتمال ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد [۳].

نتایج تاثیرات امواج الکترومغناطیسی در شکل گیری سرطان پستان در برخی مطالعات به طور دقیق واضح نبوده و نتایج قطعی گزارش نشده است اما به عنوان یک عامل محیطی خطرساز برای سرطان پستان مورد توجه قرار گرفته است. لذا به نظر می رسد مطالعات بیشتری در این حوزه لازم است صورت پذیرد. با توجه به ماهیت قدرت نفوذ بالای امواج الکترومغناطیسی در بدن و اثرات مشاهده شده در راستای ارتباط مواجهه طولانی مدت با این امواج و بروز سرطان پستان، حتی احتمال یک خطر کوچک، می تواند تاثیر قابل توجهی در سلامت عمومی به همراه داشته باشد [۳].

از طرفی بررسی افزایش احتمال خطر ابتلا به سرطان پستان در اثر مواجهه طولانی مدت با میدان های الکترومغناطیسی به ویژه در فرکانس های کم به صورت اپیدمیولوژیک لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد. به نظرمی رسد کاهش و یا حتی توقف تولید ملاتونین در بدن ارتباط قابل توجهی با پرتوگیری از امواج الکترومغناطیسی داشته که خود فاکتور مهمی جهت حفاظت از بدن انسان در ابتلا به سرطان و به ویژه سرطان پستان باشد [۴]. همچنین مطالعاتی در راستای ارتباط شکل گیری سرطان پستان و مواجه با امواج الکترومغناطیس قبل از دوران یائسگی بر روی زنان صورت گرفته است. با این حال، لازم است تحقیقات اپیدمیولوژیک دقیق تری جهت بررسی این ارتباط به ویژه در فرکانس های پایین و بالا در بانوانی که در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار دارند، مورد توجه واقع شود[۵]. برخی از پژوهش های اخیر نیز حاکی از شکل گیری سرطان پستان در مردانی است که در معرض امواج الکترومغناطیس می باشند[۶].

لازم به ذکر است که بررسی اثرات امواج الکترومغناطیسی بر روی زنان باید بر روی نمونه هایی صورت گیرد که سابقه خانوادگی یا ژنتیکی هر نوع سرطان بویژه سرطان پستان در آنها موجود نبوده و فاکتور سنی مناسبی داشته باشند (برای مثال زنان زیر ۴۰ سال). در این شرایط است که می توان اثر عوامل زیست محیطی از جمله امواج الکترومغناطیسی را بر شکل گیری سرطان پستان مورد توجه قرار داد. در مطالعاتی صورت گرفته بر روی بانوان جوان در سنین ۲۱ تا ۳۹ ساله که دارای سرطان پستان بودند، این نگرانی مطرح بود که ممکن است عامل وقوع سرطان در این بانوان، ناشی از مواجهه با امواج الکترومغناطیسی باشد. در بررسی های اولیه مشخص شد که این بانوان گوشی تلفن همراه هوشمند خود را در جیب پیراهن و در مجاورت پستان قرار می دادند. لذا در بررسی های میکروسکوپیک مرفولوژی سلول های سرطانی، ضوایع تومورال یکسانی در این افراد دقیقا در محلی که تلفن همراه در آنجا قرار می گرفت، مشاهده شده است. همچنین شایان ذکر است که فاکتورهای پاتولوژیکی هیچ گونه سابقه خانوادگی سرطان پستان و یا سایر سرطان ها را نشان نداده است [۷].

اثر امواج الکترومغناطیس منتشر شده از موبایل در بروز بیماری مهلک سرطان پستان

سازمان بهداشت جهانی امواج الکترومغناطیسی را در دسته B2 با احتمال سرطان زایی دسته بندی نموده و مطالعات پژوهشی متعددی در راستای اثرات امواج الکترومغناطیس و سرطان زایی آنها در جریان است در حالیکه نتایج قطعی هنوز منتشر نشده است. این امر در طول تاریخ در راستای موارد متعددی از قبیل آزبست صورت گرفته است و مخاطرات جدی آن بر سلامت پس از گذشت سال های متمادی به طور قطع تایید شده است. [۸].

لذا با توجه به میزان حساسیت بافت های بدن از جمله پستان و قدرت نفوذ امواج الکترومغناطیسی، لازم است سبک زندگی خود را همگام با بهره وری از تکنوژی اصلاح نموده و با اقدامات حفاظتی پیشگیرانه سلامت خود و خانواده را تامین نماییم.

شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا علاوه بر ارائه راهکارهایی جهت نیل به زندگی سالم در این دنیای مملو از آلودگی امواج الکترومغناطیسی، محصولات حفاظتی فردی و ساختمانی متنوعی را ارائه نموده است. یکی از این محصولات پد سینه ضد امواج الکترومغناطیس است که استفاده از این محصول به بانوان؛ بویژه مادران باردار و افراد با سابقه گذشته نگر سرطان پستان؛ توصیه می شود. این محصول به گونه ای است که با حفاظت از بافت پستان در برابر نفوذ امواج الکترومغناطیسی، از شیوع احتمالی سرطان پستان و حتی گسترش آن جلوگیری می  نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر پد سینه ضد امواج الکترومغناطیسی بانوان به سایت www.nanosina.com مراجعه نمایید.

 

منابع و مراجع:

  1. Davis, Devra Lee, et al. “Rethinking breast cancer risk and the environment: the case for the precautionary principle.” Environmental Health Perspectives9 (1998): 523-529.
  2. امواج الکترومغناطیس، اثرات بیولوژیک، راهکارهای ایمن سازی؛ فصل دوم؛ نشر نوین پژوهان، محمدرضا نظری، علی زینلی، سال چاپ ۹۶
  3. Brainard, George C., Robert Kavet, and Leeka I. Kheifets. “The relationship between electromagnetic field and light exposures to melatonin and breast cancer risk: a review of the relevant literature.” Journal of Pineal Research2 (1999): 65-100.
  4. Feychting, Maria, and Ulla Forssén. “Electromagnetic fields and female breast cancer.” Cancer Causes & Control4 (2006): 553-558.
  5. Chen, Qingsong, et al. “A meta-analysis on the relationship between exposure to ELF-EMFs and the risk of female breast cancer.” PloS one7 (2013): e69272.
  6. Sun, Jing-Wen, et al. “Electromagnetic field exposure and male breast cancer risk: a meta-analysis of 18 studies.” Asian Pacific Journal of Cancer Prevention1 (2013): 523-528.
  7. West, John G., et al. “Multifocal breast cancer in young women with prolonged contact between their breasts and their cellular phones.” Case reports in medicine2013 (2013).
  8. http://www.Ehtrust.org