توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
بازدید دکتر ملک زاده و همراهانشان از غرفه شرکت دانش بنیان سلامت سینا در دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت

دومین کنگره نوآوری و فناوری سلامت در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶با همکاری دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.

شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا به عنوان واحد فناور در حوزه همایش در این کنگره شرکت داشت و به معرفی خدمات و محصولات خود در حوزه سلامت پرداخت که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

دکتر ملک زاده معاونت محترم وزیر در بازدید از این غرفه ضمن ابراز علاقه مندی به خدمات و محصولات ارائه شده از طرف شرکت سلامت سینا، به اهمیت لزوم ترویج سبک زندگی سالم در جامعه تاکید داشتند.