توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
بازدید رئیس اتاق بازرگانی شنزن از شرکت دانش بنیان سلامت سینا

پیرو هماهنگی های صورت گرفته از طرف مرکز نوآوری ایران و چین خانم لیندا ریس اتاق بازرگانی شنجن و مدیرعامل شرکت Xi Hu از چند شرکت فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه شریف بازدید نمودند در این بازدید مدیر مرکز نوآوری ایران و چین سرکار خانم وانگ به همراه آقای مهندس محمد ابراهیم حضور داشته و چند شرکت فناور محصولات و خدمات خود را معرفی نمودند .شرکت دانش بنیان سلامت سینا که قبلا در چین با مجموعه Xi Hu  ملاقات داشتند در این ملاقات جزییات همکاری و تفاهم نامه مشترک را ارائه و مقرر گردید همکاری فی مابین آغاز گردد. شرکت دانش بنیان بسپار پیشرفته شریف و شرکت لیان باطری نیز محصولات و توانمندی های خود را معرفی و مقرر گردید نحوه همکاری های فیمابین برای ورود به عرصه بازار بین الملل بررسی گردد.

 

بازدید رئیس اتاق بازرگانی شنزن از شرکت دانش بنیان سلامت سینا