توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
بررسی اثر تابش امواج الکترومغناطیس بر روی اختلالات خواب و حافظه!

بررسی اثر تابش امواج الکترومغناطیس بر روی اختلالات خواب و حافظه

بررسی اثر تابش امواج الکترومغناطیس بر روی اختلالات خواب و حافظه!

اثرات عصبی رفتاری در میان ساکنان نزدیک دکل های آنتن تلفن همراه 

خلاصه: از آنجایی که یک نگرانی عمومی درمورد اثرات خطرناک احتمالی قرار گیری در معرض تابش های الکترومغناطیس فرکانس رادیویی RFR منتشر شده از ایستگاه های آنتن موبایل بر سیستم عصبی انسان وجود دارد، مقاله حاضر به بررسی این خطرات احتمالی پرداخته است. به این منظور یک مطالعه بر روی ۸۵ نفر از ساکنین نزدیک دکل های موبایل انجام گرفت که در میان آنها ۳۷ نفر در ساختمان زیر آنتن و ۴۸ نفر در مقابل ایستگاه آنتن زندگی می کردند. این گروه با یک گروه شاهد مشتمل بر ۸۰ نفر که در معرض این امواج نبودند مقایسه شدند و از تمامی شرکت کنندگان درخواست شد تا پرسشنامه ای که شامل اطلاعات فردی و پزشکی بود را تکمیل کنند. نتایج حاصله حاکی از شیوع ۲۳٫۵% سردرد، ۲۸٫۲% تغییرات حافظه، ۹٫۴% رعشه، ۱۸٫۸% سرگیجه، ۲۱٫۷% علائم افسردگی و ۲۳٫۵% اختلالات خواب در میان گروه مورد مطالعه در معرض امواج بود که این مقادیر بسیار بیشتر از گروه شاهد شامل به ترتیب: ۱۰%، ۵%، ۵%، ۰%، ۸٫۸% و ۱۰% بود. همچنین این گروه در مقایسه با گروه شاهد عملکرد ضعیف تری را در تست های حافظه کوتاه مدت از خود بروز دادند. به علاوه ساکنین روبروی آنتن در تست حل مسئله ضعیف تر از ساکنین خانه هایی که آنتن بر روی پشت بام آنها نصب شده است، عمل کردند. در مجموع ساکنان نزدیک ایستگاه های آنتن تلفن همراه در معرض مشکلات عصبی بیشتری هستند.

اثرات عصبی رفتاری میادین الکترومغناطیس

خلاصه: مطالعات بسیاری به منظور بررسی اثرات امواج الکترومغناطیس بر عملکرد سیستم عصبی و حافظه انجام شده است. این مطالعات اثرات ایجاد شده در انتقال دهنده های عصبی و عملگرهای مغز را تحت تابش مزمن میادین الکترومغناطیس مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس نتایج حاصله میدان های مغناطیسی موجب تغییر فعالیت نورون ها می شود که میزان تغییر به فرکانس، شدت و زمان اعمال میدان وابسته است. مطالعات انجام شده نشان داد که قرارگیری در معرض یک میدان مغناطیسی ۵۰ Hz در ۰٫۶ mT موجب کاهش دقت در عملکرد حافظه محاسباتی و کاهش حساسیت عملکرد تشخیص لغت می گردد. همچنین مطالعه دیگری روی اثرات پرتودهی میادین مغناطیسی بر حافظه تشخیص موش ها انجام گرفت و مشخص شد که پرتودهی مزمن با میادین مغناطیسی به شدت ۲۰۰ µT موجب تضعیف حافظه موش در تشخیص اجزای جدید گردید. یک مطالعه انجام شده بر روی کودکان نشان داد که پرتودهی با میادین RF موجب تحریک فعالیت موج کوتاه دوره ای در موج نگاری مغز می شود که ممکن است سبب اختلالات خواب گردد که این تغییرات در موج نگاری مغز پس از قطع میدان هم باقی می ماند.

پرتودهی جنین با تابش فرکانس رادیویی ۸۰۰-۱۹۰۰ MHz از تلفن های همراه بر رشد عصبی و رفتاری موش تاثیر گذار است

خلاصه: اختلالات عصبی رفتاری به طور فزاینده ای در کودکان رایج هستند. در پژوهش حاضر یک موش آزمایشگاهی جهت بررسی تاثیر پرتودهی فرکانس رادیویی از گوشی های موبایل در دوران جنینی بر رفتار در دوره بزرگسالی، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس مطالعات انجام شده موش پرتودهی شده در دوران جنینی دچار تضعیف حافظه و تغییرات عصبی و رفتاری شد که این تغییرات تا بزرگسالی نیز ادامه پیدا کرد. مشخص گردید که امواج رادیویی ممکن است تشکیل اکسیژن فعال را ترغیب کرده و موجب تخریب سلول شوند.

تاثیر تابش پالسی الکترومغناطیس از گوشی موبایل بر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمین در چهار ناحیه مختلف مغز موش

خلاصه: امروزه استفاده از تلفن همراه در سراسر دنیا رو به افزایش است. برخی مطالعات به بررسی اثر تابش الکترومغناطیس بر انتقال دهنده های عصبی مونوآمین در نواحی مختلف مغز موش بالغ پرداخته اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر امواج الکترومغناطیس بر غلظت دوپامین (DA)، نورپینفرین (NE) و سروتونین (۵-HT) در هیپوکمپوس، هیپوتالاموس، مرکز مغز و بصل النخاع موش های بالغ بود. موش های بالغ روزانه در معرض EMR ( فرکانس ۱۸۰۰ MHz، نرخ جذب ویژه ۰٫۸۴۳ W/kg، دانسیته توان ۰٫۰۲ mW/cm2، مدوله شده در ۲۱۷ Hz) قرار گرفتند و بعد از ۱، ۲ و ۴ ماه و نیز پس از توقف EMR برای ۱ ماه این موش ها کشته شدند. مونوآمین ها توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا همراه با کشف فلوئورسنس با استفاده از خواص ذاتی آنها تعیین می شوند. پرتودهی با EMR منجر به تغییرات مهم در DA، NE و ۵-HT در چهار ناحیه منتخب مغز موش بزرگسال گردید. بر اساس نتایج حاصله مشخص گردید که پرتودهی موش های بزرگسال با EMR از طریق ایجاد اختلالاتی در انتقال دهنده های عصبی مونوآمین موجب تغییر عملکرد مغز می شود. بیشترین نواحی تحت تاثیر هیپوکمپوس و هیپوتالاموس هستند که دو جزو مهم در سیستم لیمبیک هستند. این تغییرات اثرات بسیار بدی بر حافظه، یادگیری و میزان استرس بر جای می گذارد.

اثرات پرتودهی قبل از تولد با یک میدان الکترومغناطیس ۹۰۰ MHz بر شکل هیپوکمپوس و رفتار یادگیری در بچه موش ها

خلاصه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ایجاد شده بر مورفولوژی هیپوکمپوس و رفتار یادگیری در بچه موش ها به دنبال پرتودهی با میدان الکترومغناطیس ۹۰۰ MHz در دوره پیش از تولد بوده است. موش های باردار به دو گروه تحت کنترل (n=3) و تحت تابش الکترومغناطیس (n=3) تقسیم می شوند. موش های گروه دوم در روزهای ۱۳ تا ۲۱ ام بارداری روزانه یک ساعت در معرض تابش ۹۰۰ MHz قرار گرفتند. بچه موش های ماده در روز ۲۲ ام از مادرشان جدا شدند. در ادامه این بچه موش ها در دو گروه تحت کنترل ۱۳ نفره و گروه تحت تابش ۱۰ نفره قرار گرفتند. عملکرد حافظه و یادگیری این موش ها مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله کاربرد این امواج الکترومغناطیس در دوره ی بارداری تاثیر بدی بر فرایند یادگیری بچه موش دارد و نیز منجر به تغییرات آسیب شناسی در هیپوکمپوس می شود.

شکایات خصوصی مردمی که نزدیک ایستگاه های پایه تلفن همراه در هلند زندگی می کنند

خلاصه: هدف از پژوهش حاضر بررسی شرایط سلامتی و علائم ذهنی ساکنان حومه دکل های موبایل و آنالیز ارتباط بین شکایات و سطح پرتودهی میادین الکترومغناطیس است. اندازه گیری ها در ساختمان های قرار گرفته در کمترین فاصله از آنتن انجام شد. پرسشنامه شامل داده های جمعیتی، پرتودهی محیطی و شغلی با EMF، شرایط سلامتی و شکایات ذهنی بود. نتایج بر اساس مدل رگرسیون تنظیم شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ۱۸۱ مرد و ۳۱۹ زن از ۵۰۰ خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. میدان الکتریکی بالای ۰٫۸ V/m در ۱۲% آپارتمان ها ثبت گردید. برای امکان مقایسه نتایج فرکانس علائم گزارش شده نسبت به فاصله آپارتمان از دکل نیز مورد آنالیز قرار گرفت. ۵۷% از مردم دچار سردرد بودند که در این بین بیشتر آنها در فاصله ۱۰۰-۱۵۰ m از دکل زندگی می کردند. ۴/۲۴ % از کسانی که در فاصله ۱۵۰ m زندگی می کردند، تضعیف حافظه را گزارش کردند. تفاوت در نتایج مشاهده شده برای مردمی که در نواحی دیگری زندگی می کردند بسیار زیاد بود.

تابش ۹۰۰ MHz GSM مانع ارتباط مورچه ها بین مکان های غذا و علائم ارسالی از آنها می شوند

خلاصه: سینتیک بدست آوردن و از دست دادن استفاده از علائم بصری و بویایی قبلا در ۶ گروه آزمایشی از مورچه ها تحت شرایط نرمال بدست آمد. در کار حاضر آزمایشات یکسانی روی ۶ گروه یکسان دیگر از مورچه ها تحت تابش الکترومغناطیس انجام شد. تحت این شرایط هیچ ارتباطی بین غذا و علائم بصری یا بویایی رخ نداد. بعد از یک دوره بازیابی مورچه ها توانستند یک ارتباطی ایجاد کنند اما هرگز به مقدار مورد انتظار دست نیافتند. آن دسته از مورچه هایی که امتیاز بصری یا بویایی ضعیفتری به دست آوردند و هنوز تحت تمرینات بصری یا بویایی بودند، مجددا در معرض امواج الکترومغناطیس قرار گرفتند. نه تنها آنها تمام چیزهایی که به خاطر سپرده بودند را فراموش کردند، بلکه آن ها همچنین حافظه شان را به جای چند روز در عرض چند ساعت از دست دادند. آن ها به هیچ عنوان هیچ خاطره بصری را نگه نداشتند (اما در حالت عادی آنها ۱۰% این خاطرات را حفظ می کردند). اثر تابش GSM 900 MHz بر حافظه بصری بیشتر از حافظه بویایی بود. این امواج ارتباطی می توانند یک اثر خطرناک مشابه را بر حافظه بصری و بویایی گروه وسیعی از حشرات از جمله زنبورها نیز داشته باشند.

تغییرات سینتاز نیتریک اکسید در هیپوکمپوس و مخچه موش به دنبال قرار گیری در معرض پالس الکترومغناطیس

خلاصه: به منظور بررسی نقش نیتریک اکسید در ممانعت از یادگیری و حافظه موش ناشی از پرتودهی با پالس های الکترومغناطیس، بیان توزیع سینتاز نیتریک اکسید (NOS) درهیپوکمپوس و مخچه موش پس از پرتودهی با پالس های الکترومغناطیس مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور یافتن توزیع بیان NOS، رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی اعمال گردید. بر اساس نتایج حاصله تعداد نورون های مثبت سینتاز اکسید نیتریک و شدت رنگ آمیزی مثبت در هیپوکمپوس در طول ۵/۱ و ۲۴ ساعت بعد از پرتودهی با پالس های الکترومغناطیس کاهش یافت. در طول ۴۸ ساعت تعداد نورون های مثبت NOS معکوس شدند تا سطح را کنترل کنند اما شدت رنگ آمیزی مثبت هنوز کم بود. کاهش بیان NOS در هیپوکمپوس موجب اختلال در یادگیری و حافظه موش پس از پرتودهی با پالس الکترومغناطیس می گردد.

اثر ۶۰ دقیقه تابش میدان الکترومغناطیس بر باروری، یادگیری و حافظه، سرعت حرکت و پروتئین های تمام بدن از مگس میوه ملانوگستر دروسوفیلا

خلاصه: مطالعه حاضر اثر ۴ وسیله الکتریکی مختلف را به عنوان منبع میدان الکترومغناطیس بر باروری، عملکرد حافظه و یادگیری، سرعت حرکت، به علاوه پروتئین های کل بدن مگس میوه ملانوگستر دروسوفیلا را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که پرتودهی با میدان الکترومغناطیس هیچ اثری بر باروری بزرگسالان ندارد اما عملکرد حافظه و یادگیری را در کرم های در معرض گوشی موبایل تغییر می دهد. همچنین تغییرات زیادی در سرعت حرکت کرم ها بعد از پرتودهی با میدان الکترومغناطیس ایجاد گردید.

منابع:

Abdel-Rassoul, G., et al. “Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations.” Neurotoxicology 28.2 (2007): 434-440.

Sienkiewicz, Zenon, Nancy Jones, and Anna Bottomley. “Neurobehavioural effects of electromagnetic fields.” Bioelectromagnetics 26.S7 (2005): S116-S126.

Aldad, Tamir S., et al. “Fetal radiofrequency radiation exposure from 800-1900 mhz-rated cellular telephones affects neurodevelopment and behavior in mice.” Scientific reports 2 (2012).

Ezz, HS Aboul, et al. “The effect of pulsed electromagnetic radiation from mobile phone on the levels of monoamine neurotransmitters in four different areas of rat brain.” European review for medical and pharmacological sciences 17.13 (2013): 1782-1788.

İkinci, Ayşe, et al. “The effects of prenatal exposure to a 900 megahertz electromagnetic field on hippocampus morphology and learning behavior in rat pups.” NeuroQuantology 11.4 (2013).

Bortkiewicz, Alicja, et al. “Subjective complaints of people living near mobile phone base stations in Poland.” International journal of occupational medicine and

environmental health 25.1 (2012): 31-40.Cammaerts, Marie-Claire, et al. “GSM 900 MHz radiation inhibits ants’ association between food sites and encountered cues.” Electromagnetic biology and medicine 31.2 (2012): 151-165.Guirong, Ding, Xie Xuejun, and Zhang Liyan. “Changes of nitric oxide synthase in hippocampus and cerebellum of the rat following exposure to electromagnetic pulse.

” (۱۹۹۸).El Kholy, Samar E., and Eman M. El Husseiny. “Effect of 60 minutes exposure to electromagnetic field on fecundity, learning and memory, speed of movement and whole body protein of the fruit fly Drosophila melanogaster.” Journal of the Egyptian Society of Parasitology 42.3 (2012): 639-648.