توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
برگزاری دوره آموزشی ایمن سازی در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیس پرسنل بیمارستان بهمن تهران

روز شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ دوره آموزشی ایمن سازی در برابر آلودگی امواج الکترومغناطیس با رویکرد آموزش پرسنل بیمارستان در جهت حفظ سلامت خود و بیماران و ارتقا سطح سلامت جامعه در بیمارستان بهمن تهران و با همکاری شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا برگزار شد.

در این جلسه در رابطه با تاثیر امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان، اهمیت به کارگیری راهکارهای حفاظتی، توصیه هایی لازم برای حفظ هرچه بیشتر سلامت پرسنل و بیماران و تاثیر این امواج در روند بهبود بیماری به شرکت کنندگان اطلاعاتی ارائه شد. همچنین محصولات و امکانات موجود در کشور در زمینه ایمن سازی در برابر امواج از جمله لباس بارداری، لباس نوزاد، لباس زیر آقایان، کاور وای فای، رنگ، برچسب شیشه و کاغذ دیواری ضدامواج معرفی شدند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت. با توجه به استقبال مخاطبین قرار است این مبحث در برنامه آموزشی پرسنل قرارگیرد و این دوره ها در ماه های بعد نیز برگزار خواهند شد.