توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دوره آموزشی حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیس، سازمان حفاظت محیط زیست تهران توسط شرکت سلامت سینا

برگزاری دوره آموزشی حفاظت در برابر امواج الکترو مغناطیس در سازمان حفاظت محیط زیست تهران توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سیناروز سه شنبه مورخ ۲۳ آبان ماه سال ۱۳۹۶ دوره آموزشی حفاظت و ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیسی در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین آن سازمان توسط شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

در این دوره که با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین سازمان حفاظت محیط زیست شهر تهران برگزار شد، پیرامون برخی عوارض ناشی از امواج الکترومغناطیسی، روش های کاهش مخاطرات این امواج و راه حل های ایمن سازی فردی و محیطی در سبک زندگی سالم آموزش داده شد، که با استقبال مخاطبین روبرو بوده است.

منبع:

اداره کل حفاظت محیط زیست در برابر امواج الکترومغناطیسی