توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
برگزیده جشنواره ملی صد

برگزیده جشنواره ملی صد

شرکت دانش بنیان سلامت سینا در تاریخ ۵ لغایت ۷ آذر ماه سال ۱۳۹۷ در “جشنواره ملی صد”، نخستین جشنواره نوآوری ها و اختراعات در زمینه های مختلف در سالن ساپکو شرکت نمود.

اهداف این جشنواره تقدیر از اختراعات پژوهشگران شرکت های دانش بنیان، برای تجاری نمودن نتایج تحقیقات خود و ارائه ی محصولاتی در این زمینه بود.

 شرکت سلامت سینا با ارائه ی محصولات مختلف ضد امواج الکترومغناطیس در جشنواره شرکت نمود. در کنار رونمایی از محصولات جدید شرکت های مختلف، برگزاری کارگاه هایی برای تسهیل مسیر ایده پردازی تا تجاری سازی برگزار شد.

حضور شرکت سلامت سینا در جشنواره ملی صد

حضور شرکت سلامت سینا در جشنواره ملی صد

جناب آقای دکتر علی زینلی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان سلامت سینا، با برگزاری ۲ کارگاه آموزشی تحت عنوان تجاری سازی ایده ها و فرهنگ کارآفرینی، با تیم اجرایی جشنواره همکاری نمود.

همچنین شرکت دانش بنیان سلامت سینا مفتخر به کسب تندیس اختراع برتر از این نمایشگاه شد.

برگزیده نخستین جشنواره ملی نوآوری ها و اختراعات صنعت و دانشگاه