توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
توجه به رادون هنگام خرید و فروش خانه

خرید و فروش خانه و گاز رادون

آنچه لازم است که به هنگام خرید یا فروش خانه به عنوان یک فاکتور اساسی به آن توجه

کنید:

هر خانه ای، در هر نقطه، می تواند غلظت بالایی از گاز رادون را داشته باشد. ممکن است یک خانه دارای غلظت کمی از رادون را دارا باشد اما ساکنان ساختمان مجاور آن غلظت بسایر بالایی را تجربه کنند.  در برخی از کشورها به هنگام فروش و یا خرید خانه آن را به لحاظ غلظت گاز رادون ارزیابی می کنند تا در صورت نیاز بتواند اقدامات کاهشی را در راستای بهبود غلظت گاز رادون اجرایی کنند.

در اینجا لازم است به دلایل مهمی که نیاز است غلظت گاز رادون قبل از فروش خانه مورد ارزابی قرار گیرد، اشاره می کنیم:

در این شرایط در صورتی که غلظت گاز رادون بالاتر از حد توصیه شده توسط EPA باشد، لازم است اقدامات لازم جهت کاهش غلظت گاز رادون به منظور حفظ سلامت اعضای خانه صورت پذیرد.

ممکن است این فرایند نقل و انتقال املاک را با کندی مواجه کند اما ریسک مخاطره آمیز بودن غلظت بالای گاز رادون موضوعی قابل توجه است که باید به صورت همه گیر در همه کشورها اجرایی شده و حتی جزو قوانین ساختمان سازی و فروش املاک محسوب شود.

این امر نیز باید مورد توجه شرکت های تخصصی حوزه ساختمان سازی قرار گیرد به گونه ای که برای طبقات پایین سیستم تهویه رادون الزامی شود. به دلیل طبیعت گاز رادون و تمایل آن به قرار گرفتن در نزدیکی سطح زمین، طبقات پایین ساختمان ها دارای ریسک بالاتری از جهت آلودگی غلظت بالای گاز رادون نسبت به طبقات فوقانی ساختمان ها هستند.

زمانی که یک فرد به عنوان فروشنده مسئول میزان آلودگی گاز رادون را ارزیابی می کند، مسئولیت پذیری و قابل اعتماد بودن خود را در ذهن خریدار متصور می شود.

به یاد داشته باشید که با اجرای این اقدامات و توجه به این مسائل سلامت خود و خانواده خود را تضمین نموده اید. پس ابتدا غلظت گاز رادون موجود در ساختمان مورد نظرتان را ارزیابی نموده و در صورت نیاز اقدامات کاهشی را تحت نظر کارشناس اجرایی نمایید.