توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
حضور شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شیراز

حضور شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شیراز

دکتر “علیرضا مهدی زاده”، رییس مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اذعان داشت: شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت “سینا”، مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف همراه با نماینده و همکار علمی خود در استان فارس، شرکت “پیشگامان هفت اقلیم زیما” که در مرکز رشد تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی شیراز مستقر است، با حضور در سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شیراز، توانمندی ها، دستاوردها و محصولات خود را ارایه می دهند.

تحقیق و پژوهش در زمینه امواج الکترومغناطیس، ارایه راهکارهای ایمن‌ سازی در مقابل امواج الکترومغناطیسی، ارایه محصولات ضدامواج شامل برچسب شیشه، کاغذ دیواری، پرده، لباس بارداری، لباس زیر مردانه و رنگ ضد امواج و خدمات اندازه گیری میزان آلودگی امواج الکترومغناطیس محیطی، از جمله دستاوردهای ارایه شده در این نمایشگاه، به شمار می رود.

منبع:

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی