توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
حفاظت ساختمان های جدید در برابر نفوذ گاز رادون

حفاظت ساختمان های جدید در برابر نفوذ گاز رادون

طبق آیین نامه های فعلی ساخت و ساز، ساخت یک ساختمان جدید باید اطمینان این اطمینان را ایجاد کند که ساکنان آن  در معرض غلظتی از گاز رادون که منجر به ایجاد یک خطر بالقوه می شود قرار ندارند.

حفاظت از ساختمان ها در برابر گاز رادون

 

برای رسیدن به این هدف، میانگین غلظت سالانه در سطح طراحی که توسط کمیسیون اروپا بیان شده حدودا Bq / m3200 است. با توجه به منابع نفوذ گاز رادون به داخل ساختمان، در مرحله طراحی ساختمان سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد: موقعیت خاک های سطحی، راه حل های ممکن با توجه به شرایط و همچنین جزئیات نواحی مشکل ساز.

ارزیابی صحیح خطر گاز رادون در موقعیت مکانی که ساختمان جدید در آن ساخته خواهد شد، بسیار ضروری است.

 

راه حل های موجود برای جلوگیری از نفوذ گاز رادون در ساختمان های جدید

پس از بررسی محل قرار گرفتن ساختمان، لازم است با توجه به شرایط منطقه میزان ریسک مربوطه را تعیین نموده و بر اساس آن اقدامات لازم را جهت جلوگیری از نفوذ گاز رادون به داخل ساختمان صورت پذیرد.

استفاده از لایه ضد رادون در زیر طبقه زیرزمین.

این لایه باید محکم باشد تا از نفوذ گاز رادون به داخل ساختمان جلوگیری نموده و از طرفی ئر مقابل اثرات مکانیکی و همچنی شرایط خاک محیطی مقاوم باشد.این لازیه در زیر بخش بیرونی ساختمان و بر روی بستر خاک قرارمی گیرد.

حفاظت از ساختمان ها در برابر گاز رادون

استفاده از لایه ضد نفوذ گاز رادون به همراه سیستم تهویه

این لایه باید به قدری محکم باشد که مانع از عبور گازها شده و همچنین در مقابل اثرات مکانیکی و شرایط خاک محیط مقاوم باشد. این لایه بالای ستون های سیمانی قرار گرفته و در بخش زیرین ان یک سیستم تهویه مخالف جهت بهبود عملکرد آن، تعبیه می شود که بسته به شرایط منطقه ممکن است طبیعی یا اجباری باشد.

حفاظت ساختمان ها در برابر گاز رادون

تخلیه گاز رادون از زمین

در مورد ساختمان های جدید ، گاهی اوقات می توان گاز رادون را از خاک استخراج کرد و آن را به بیرون انتقال داد و از این طریق از تماس گاز با ساختمان جلوگیری نمود. شایان ذکر است استفاده از لایه محافظ رادون همچنان ضروری است.

حفاظت از ساختمان ها در برابر گاز رادون

سیستم های پلی اورتان طراحی شده به عنوان حفاظ گاز رادون

مواد بهینه برای ایجاد حفاظ رادون باید سه فاکتور اصلی زیر را برآورده کنند:

  1. مواد مورد استفاده جهت ایجاد حفاظت در برابر گاز رادون باید از ورود گازهای ناخواسته از جمله رادون به داخل ساختمان جلوگیری کنند.
  2. باید پیوشته باشد و دارای اتصال و یا منفذ نباشد.
  3. باید با شرایط خاک محیط سازگار بودهو باید در مقابل نیروهای مکانیکی مقاومت کند.

می توان دید که گاز رادون از طریق از طریق منافذ ساختمانی، محل اتصالات و همچنین عبور لوله ها می تواند به داخل ساختمان نفوذ کند. با این حال، این سیستم های طراحی شده بر بیس پلی اورتان یک سیستم مناسب جهت حفاظت در برابر نفوذ گاز رادون در ساختمان های جدید است.

حفاظت از ساختمان ها در برابر گاز رادون