توسعه فناوری های نوین سلامت سینا
دریافت تقدیر نامه از اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان کار آفرین نمونه توسط مدیر عامل شرکت سلامت سینا

دریافت تقدیر نامه از اتحادیه صنف پوشاک تهران به عنوان کار آفرین نمونه توسط مدیر عامل شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینارئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران و همچنین معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دکتر علی زینلی مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین سلامت سینا مستقر در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه شریف به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر و تشکر بعمل آوردند. این مجموعه در نوآوری محصولات با تکنولوژی بالا همچنین اشتغال زایی و تولید محصول مشترک توانست امتیاز بالا در این انتخاب را کسب نماید.